تحصیل در خارج کشور

با‌توجه به انتخاب New ABC توسط دانشگاه Modul در وین، به عنوان نماینده این دانشگاه، این شرکت آماده خدمات رسانی به دانشجویان ایرانی برای تحصیل در بهترین دانشگاه‌های اروپا است.

خدمات ما به شرح زیر می‌باشد:

  • تهیه مدارک مورد نیاز
  • مشاوره و کمک به دانشجو برای یافتن بهترین انتخاب
  • معرفی دوره های مختلف در خارج کشور

ارتباط با ما

از طریق ایمیل: welcome@newabc.me
از طریق تلفن: +98 21 4800 9109