تماس

 

 

 

 

یورگن شارکوزی
مدیر عامل
Jurgen.scharkosi@newabc.me

 

مهتا عبدی پور
دستیار مدیر
Mahta.abdipour@newabc.me

آدرس (QR Code):

ارتباط با ما

از طریق ایمیل: welcome@newabc.me
از طریق تلفن: +98 21 4800 9109