مفاهیم کسب و کار

مفاهیم کسب و کار شما با NEW ABC

خلق مفهوم کسب و کار، پروسه ی تبدیل یک ایده کسب و کار به واقعیت است. در ابتدا ایده به وسیله ی تفسیر آن به کلمات، اعداد و تصاویر، روشن می شود. سپس ایده مورد تحلیل و بررسی، ارزیابی، طرح ریزی، تأمین مالی قرار گرفته، ساخته و بهره برداری می شود.

New ABC با ایده ی مشتریان کار می کند و یا دسترسی به نمونه پروژه های متعدد خلاقانه ی خود را در اختیار مشتریان قرار می دهد.

تماس

ارتباط با ما

از طریق ایمیل: welcome@newabc.me
از طریق تلفن: +98 21 4800 9109