پروژه های فعال

پروژه- مشهد: فروش ملک هتل در مشهد. مالک
کارفرما: گروه ایرانیان اطلس، تهران

پروژه- مشهد: فروش مرکز خرید در مشهد
کارفرما: گروه ایرانیان اطلس، تهران

پروژه- تهران: وبسایت رزرواسیون هتل و گردشگری به همراه تسهیلات پرداخت خارجی
کارفرما: آیتک، تهران

پروژه- تهران: مدیریت حساب و نمایندگی فروش در اروپا
کارفرما: طیوران ابزار، تهران

پروژه: تهیه و تدوین طرح جامع استراتژی سازمان
کارفرما: محرمانه، گروه هتلی در تهران

پروژه- مشهد: طراحی داخلی، تهیه و تکمیل ساخت و ساز هتل 5 ستاره با خرده فروشی مشهد
کارفرما: مالک، محرمانه، تهران

پروژه- تهران: طرح جامع و کانسپت برای دهکده تفریحی، نزدیک تهران
کارفرما: مالک، محرمانه، تهران

پروژه- تهران و دیگر موقعیت های مکانی در ایران: توسعه روش های عملیاتی استاندارد برای گروه هتل. آموزش کارکنان
کارفرما: محرمانه، گروه هتل در تهران

پروژه- تهران: برنامه بازاریابی و فروش برای گروه هتل
کارفرما: محرمانه، گروه هتل در تهران

ارتباط با ما

از طریق ایمیل: welcome@newabc.me
از طریق تلفن: +98 21 4800 9109