کریستوس میکائیلیدس

برنامه ریزی گردشگری، هماهنگی پروژه

 

کریستوس میکائیلیدس. کریستوس فارغ التحصیل MBA و مشاور مدیریت است. او رییس فدراسیون کارفرمایان و صنعتگران است و رئیس افتخاری (رئیس سابق) انجمن مشاوران مدیریت، عضو افتخاری موسسه بازاریابی قبرس، رئیس انجمن صنایع تحقیقاتی و عضو سابق هیئت مدیره اتاق بازرگاني لیماسول و اداره پورت قبرس است. کریستوس تجربه ی فراوانی در ارزیابی گردشگری و مطالعات تأثیرات و و پروژه های هتل / ترکیبی (برنامه ریزی، عملیات و سرمایه گذاری) در صنعت گردشگری، هتلداری و تفریحات دارد.

ارتباط با ما

از طریق ایمیل: welcome@newabc.me
از طریق تلفن: +98 21 4800 9109